Vítáme Vás

na oficiálních stránkách ZŠ Budišov

ZŠ Budišov - příspěvková organizace

Budišov 221, 675 03
724091786
skola@zsbudisov.cz

 


aktuality

hodnocení článku:, počet hlasů:
(5 hvězdiček je nejvíce)
 •  

  Stavíme s Merkurem

  Školní parlament pořádal ve čtvrtek 21.5. stavíme se Merkurem.

  fotografie

 •  

  Exkurze do bioplynové stanice Budišov

  Žáci 9.ročníku se vydali na exkurzi do Zemědělského družstva Budišov.

  fotografie

 •  

  OČMU 2015

  Pod zkratkou OČMU se skrývá Ochrana člověka za mimořádných událostí, povinná součást vzdělávacího programu všech českých škol.

  fotografie

 •  

  Besídka ke Dni matek

  Jako každý rok i letos připravili žáci ZŠ Budišov pod vedením svých učitelů besídku nejen pro maminky. 8. května 2015 ve 13 hodin se zaplnil kulturní sál všemi, kteří chtěli vystoupení dětí zhlédnout. Na jevišti se střídal zpěv, tanec, recitace i hraní na rozličné hudební nástroje - na nácviku se podílelo bezmála 150 dětí. Hodina rychle uběhla a hosté se rozcházeli s úsměvem na rtech, což byla největší odměna za vynaložené úsilí. 

   

  fotografie

 •  

  Florbalový turnaj

  Školní parlament pořádal ve čtvrtek 14. května florbalový turnaj.Turnaj se hrál systémem "každý s každým", dohromady chlapci i děvčata z prvního i druhého stupně.

  fotografie

 •  

  Dyslektická olympiáda

  Žáci 1. stupně naší školy se každoročně účastní Dyslektické olympiády pořádané ZŠ Kpt. Jaroše v Třebíči.

  fotodys

 •  

  MKD - mírový den

  Multikulturní dny se staly na naší škole již tradicí. 28. dubna 2015 se pořádal MKD číslo 6 s názvem Mírový den. Formou projektového vyučování se třídy změnily na jednotlivé dílny. Ty pak nesly rozmanité názvy a témata, vztahující se k mírové problematice. Navazovaly svým obsahem na priority multikulturní výchovy. Žáci byli rozděleni do skupin napříč jednotlivými ročníky.

  fotografie

 •  

  Mobilní planetárium

  Neobvyklý zažitek prožili 5.května žáci školy, když mohli poslouchat, hovořit, soutěžit a sledovat projekci filmu o vesmíru kolem nás a v nás v kopuli speciálního stanu.

  fotoplanetarium

 •  

  Návštěva Městské knihovny v Třebíči

  Ve středu 29. 4. 2015 navštívili třeťáci knihovnu v Třebíči. Zúčastnili se zajímavého výukového programu o Zdeňku Svěrákovi, dozvěděli se o činnosti třebíčské knihovny a s nadšením prohlíželi nabízené knihy a publikace. Někteří projevili i přání získat čtenářský průkaz. 

  FOTOGRAFIE

   

   

 •  

  Sběr léčivých bylin

  V letošním roce sbíráme tyto byliny:

  - hluchavka bílá květ

  - sedmikráska obecná květ

  - bříza bělokorá list

  - kopřiva dvoudomá list

  - smetánka lékařská list

  - pomerančová kůra

  - citronová kůra

  - bez černý květ

 •  

  Vv ve 4.A a 4.B

  V hodině výtvarné výchovy žáci čtvrtých tříd vyráběli přáníčka ke Dni matek. Všem se moc povedla.

  fotografie

 •  

  Výroba čarodějnic v MŠ

  Školní parlament pořádal v pondělí 27.4. pro děti z mateřské školky výrobu čarodějnic. Děvčata z deváté třídy se své role ujala s nadšením, vše si řádně nachystala a malým kamarádům byla při pomoci. Ve finále si každý z dětí domů odnášel svoji čarodějnici.

  fotografie

 •  

  Zateplení školy

  Od 1. dubna začala firma První vyškovská se zateplováním školní budovy spojené s výměnou oken.

  Pracovní činnosti budou probíhat až do konce srpna 2015.

  Po tuto dobu je nutné dbát zvýšené opatrnosti a počítat s určitým omezením v okolí školy.

  Výuka by neměla být těmito pracemi omezena, ale zvýšenému hluku či prašnosti se nevyhneme.

                                                                                                            Děkuji za pochopení. Mgr. Milan Procházka, ředitel

 •  

  Ředitelské volno

  Vážení rodiče, oznamuji Vám, že ve čtvrtek 30. 4. 2015 bude z důvodu ředitelského volna škola uzavřena.

  V tento den bude z technických a organizačních důvodů mimo provoz školní družina a školní jídelna.

  Děkuji za pochopení.                                                                     

                                                                                                                 Mgr. Milan Procházka

 •  

  Barevný den - žlutý

  Školní parlament vyhlásil na čtvrtek 7.5. barevný den žluté barvy.

  fotografie

 •  

  Beseda s PČR

  V úterý 5.5. 2015 proběhla v ZŠ Budišov beseda žáků deváté třídy s příslušníky PČR - okresního oddělení Třebíč. 

  fotopčr

 •  

  Divadlo Polárka v Brně

  Dne 24. 3. 2015 navštívili žáci 6. a 7. roč. naší školy divadelní zpracování příběhu amerického spisovatele Marka Twaina (1835–1910) Dobrodružství Toma Sawyera.

  Dne 21. 4. 2015 pak žáci 8. a 9. roč. zhlédli poněkud zvláštní pojetí lyrickoepické skladby Máj od klasika českého romantismu Karla Hynka Máchy (1810–1836). 

 •  

  Dorty za 1.- 3. místo ve sběru papíru

  Sladkou odměnou pro nejlepší třídy ve sběru papíru byl dort ozdobený bonbony. Dále obdrží nejlepší sběrači příspěvek na výkresy a sešity na příští školní rok.

  fotografie

 •  

  MKD - Mírový den 28. 4. 2015, Dílna tělesné zdatnosti, 1. - 3. třída

   Abychom mohli žít v míru, musíme mít kvalitní a bojeschopnou armádu, která nepříteli nedovolí rozpoutat válečný konflikt. A základem armády jsou vojáci: vytrvalí, obratní, cílevědomí, chytří, kamarádští, stateční..... A děti si vyzkoušely, zda by také zvládly být vojáky :-)

   

   Fotografie

 •  

  Prohlídka židovské čtvrti v Třebíči

  Žákyně 9.třídy mohly zhlédnout ukázky praktických maturit studentek cestovního ruchu.

  fotografie

 •  

  Spolupráce 9. a 1. třídy - duben

  Starší kamarádi pomohli mladším kamarádům roztřídit výkresy, které ukládali do kufříku a zařadit portfólia do složek.

  fotografie

 •  

  Aquapark Laguna Třebíč

  Ve čtvrtek 23.4. pořádal školní parlament návštěvu aquaparku Laguna v Třebíči.

  fotografie

 •  

  Čistá Vysočina

  Krajský úřad Kraje Vysočina vyhlásil v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina VII. ročník úklidu prostranství u silnic a ostatních komunikací našeho kraje.

  fotografie

 •  

  Planetárium a Antrophos Brno - exkurze 3. a 4. ročníku

  V pátek 17. 4. 2015 navštívili třeťáci a čtvrťáci dvě zajímavé exkurze: v digitáriu brněnského Planetária pozorovali noční oblohu, souhvězdí a zhlédli naučný pořad Astronaut, v Antrophosu se seznámili s historií vývoje člověka a obdivovali mamuta v životní velikosti.

 •  

  Prvňáci na Ostrůvku

   Třetí dubnový čtvrtek navštívili prvňáci SEV Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Čekal je program s názvem „Když jaro zaťuká“.

 •  

  Sběr kamení

  Ve čtvrtek 16.4. se žáci 9. třídy zúčastnili brigády ve sběru kamení pro Zemědělské družstvo Budišov.

  fotografie

 •  

  Sběr papíru

  Ve středu 15.4. se žáci školy zapojili do tradičního sběru starého papíru. Za doprovodu učitelů se ve vydali s kárkami do všech koutů Budišova a svezli papír ke škole. V okolních vesnicích proběhl sběr v průběhu pondělí. Žáci deváté třídy naložili papír do přistaveného kontejneru.

  Děkujeme všem občanům za podporu této akce.

  fotografie

 •  

  3. třída ve školní knihovně

  Žáci 3. třídy navštívili 14.4. školní knihovnu. Prohlédli si nabízené knihy, časopisy a čtečku. Ve zbývajícím čase si vybraly knihu, kterou si zapůjčily ke čtení domů.

  fotografie

 •  

  Finanční gramotnost

  Žáci 9. ročníku byli ve spolupráci s Českou spořitelnou seznámeni s finančními produkty na dnešním finančním trhu.

  fotografie

 •  

  Stáž na pozici Vychovatel/ka ve školní družině

  Aktuálně nabízíme stáž na pozici Vychovatel/ka ve školní družině pro ty, kteří mají pedagogické vzdělání (dle §16 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících) a chtějí získat praxi v oboru. Stážista se seznámí (a prakticky vyzkouší) se všemi aspekty práce vychovatele – od působení na celkový rozvoj žáků, na jejich motivaci, organizování sportovních a kulturních akcí přes komunikaci s rodiči, třídními učiteli a ostatními pedagogy až po vedení pedagogické dokumentace, provádění evaluací a sebevzdělávání.

 •  

  Běh okolo Věteráku

  POZOR ZMĚNA:

  Z důvodu prací konaných v zámeckém parku a vyhlášení zákazu vstupu se akce přesouvá. Včas bude ohlášena změna termínu.

  Děkujeme za pochopení.

   

 •  

  Koniklece u Trnavy

  Trnavský kopec Kobylinec se nám 25. března ukázal v celé své kráse.

  fotokoniklece

   

 •  

  Prezentace ke Dni učitelů

  Žákyně 8. třídy si připravily poutavou prezentaci o životě Jana Amose Komenského a školských systémech v různých zemích. 

  fotodenucitelu

 •  

  Všeználek

  1.4.2015 připravil Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí pro žáky 5. tříd místní kolo soutěže Všeználek.

 •  

  O nejhezčí kraslici

  Během měsíce března jsme na naší škole vyhlásili soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici. Celkem se jí zúčastnilo devět dětí. Kraslice byly dekorované různými způsoby a všem se moc povedly.

  fotografie

 •  

  Výtvarná soutěž

  V měsíci březnu proběhla na naší škole výtvarná soutěž, které se zúčastnily děti i z mateřské školky. Všem se práce moc povedly a ti nejlepší si odnesli ocenění a sladkou odměnu.

   fotografie

 •  

  O nejhezčí obložený chléb

  V pátek 13.3. pořádal školní parlament soutěž O nejhezčí obložený chléb. I když se do soutěže zapojily pouze tři děvčata, jejich konečný výsledek byl velmi pěkný a chutný.

  fotografie

 •  

  Od knedlíků ke svíčkové

  Ve čtvrtek 26.3. pořádal školní parlament exkurzi do Třebíče na výukový program Od knedlíků ke svíčkové.

  fotografie

 •  

  Turnaj ve vybíjené

  V měsíci březnu pořádal školní parlament turnaj ve výbíjené pro žáky prvního stupně.

  fotografie

 •  

  Barevný den - černý

  Školní parlament vyhlásil na čtvrtek 19.3. barevný den černé barvy.

  fotografie

 •  

  Provoz školní družiny

  V pátek 27. března bude provoz školní družiny z provozních důvodů pouze do 13:30 hodin.

                                                                                                                                               Mgr. Milan Procházka

 •  

  20.3. Zatmění Slunce

  V pátek 20. března jsme mohli díky jasnému počasí sledovat částečné zatmění Slunce. Od 9:35 h do 11:55 h měli žáci naší školy možnost sledovat tento přírodní úkaz na víceúčelovém hřišti u budovy školy. Všichni si chránili svůj zrak a zatmění pozorovali přes speciální brýle, svářečská sklíčka, rentgenové snímky a hvězdářský dalekohled opatřený speciální fólií.

  fotoslunce

 •  

  SEV Ostrůvek - Velké Mezříčí Kouzelné bylinky - 3. třida

  Dne 16.3.2015 se žáci 3. třídy vypravili do Velkého Meziříčí na SEV Ostrůvek, aby se sezmámili s bylinkami, které rostou všude kolem nás, které mají různé léčebné účinky. Naučili se poznávat rostlinky podle vůně, zjistili, která a jak se dá použít, a uvařili si z nich různé čaje a lektvary. Naučili se citlivě vnímat přírodu a nakreslili si rostlinku podle své fantazie. Program se třeťákům velmi líbil.

   

  FOTOGRAFIE

 •  

  Lyžařský výcvik

  Letošní zima je nakloněna zimním sportům, a tak mohli žáci osmého a sedmého ročníku po roční pauze vyjet na týdenní výcvikový kurz lyžování. Do Loučné nad Desnou v Jeseníkách vyjelo 18 lyžařů.

  fotografie

 •  

  Spolupráce žáků 9. a 1. třídy - únor

  Starší kamarádi pomohli mladším kamarádům roztřídit a zařadit portfólia do složek. V druhé části hodiny společně pracovali při výrobě klauna.

  fotografie

 •  

  Kroužek chemie, fyziky a biologie na gymnáziu Třebíč

  Ve středu 25.2. se zájemci z řad našich žáků zúčastnili kroužku chemie, fyziky a biologie na gymnáziu v Třebíči.

  fotografie

 •  

  Školní knihovna

  Žákyně 6. třídy navštívily 24.2. školní knihovnu. Prohlédly si nabízené knihy, časopisy a čtečku. Ve zbývajícím čase si vybraly knihu, kterou si zapůjčily ke čtení domů.

  fotografie

 •  

  Školní kolo v recitaci

  19.února proběhlo na naší škole školní kolo v recitaci.

  fotografie

 •  

  První pomoc do škol

  Naše škola se pravidelně zapojuje do programu První pomoc do škol. 

  fotoPP

 •  

  Zápis dětí do 1. třídy 2015

  Ve školním roce 2014/2015 proběhl zápis do 1. třídy ZŠ Budišov 13. února 2015.

  Výsledky zápisu.

  fotografie

 •  

  Keramika pro dospělé

  Během ledna a února jsme se třikrát sešli ve školní keramické dílně.

  fotoker

 •  

  Předškoláci v 1.třídě

  Ve čtvrtek 12. 2. navštívily naši školu děti z MŠ Budišov, aby se podívaly, jak se učí jejich kamarádi
  a aby se seznámily s prostředím školy, protože je čeká zápis do 1. třídy.

  fotografie

 •  

  Stavebnice MERKUR

  Od druhého pololetí školního roku budou mít možnost žáci školy využívat ve výuce stavebnice Merkur. Hlavním cílem jejich používáním je zvýšit manuální zručnost žáků od nejnižších tříd a vést je k technickým oborům. Škola zakoupila šest stavebnic v hodnotě 23 000 Kč díky sponzorským darům.

  fotografie

 •  

  Barevný den - zelený

  Školní parlament vyhlásil na čtvrtek 12.2. barevný den zelené barvy.

  fotografie

 •  

  Školní ples

  V den pololetních prázdnin se uskutečnil další Školní ples. I tentokrát si doufáme tvrdit, že byl úspěšný. Těšilo nás, že jsme zde viděli ty, co ples navštěvují pravidelně i nové tváře. Snad se Vám všem líbil, a tak se potkáme  i příští rok a pobavíme se přinejmenším stejně dobře. Děkujeme tímto všem, kdo přispěli do tomboly a ke zdárnému zajištění plesu. 

  fotografie

 •  

  Kroužek fyziky na gymnáziu Třebíč

  Ve středu 14.1. se žáci naší školy účastnili vzdělávacího kroužku na gymnáziu v Třebíči. V laboratoři fyziky ověřovali Ohmův zákon s využitím moderních souprav a počítačů. Výsledky měření zpracovávali pomoci počítače.

  fotografie

 •  

  Jarní prázdniny

  Ve dnech 2. až 6. února 2015 probíhají jarní prázdniny.

  V tyto dny je škola uzavřena.

                                                                  Mgr. Milan Procházka

 •  

  Prezentace žákovských projektů

  28.1. jsme srdečně přivítali všechny návštěvníky školy, kteří se přišli podívat na naše žáky a jejich prezentace.

 •  

  Dopolední vyučování v rámci projektu Klíč k poznání

  Ve čtvrtek 22.ledna jsme naši školu opět otevřeli veřejnosti.

 •  

  Holocaust

  V letošním roce uplyne sedmdesát let od ukončení 2. světové války. 27.1. jsme uspořádali besedu o holocaustu s panem JUDr. Kuxem. Poutavého vyprávění se zúčastnily třídy druhého stupně ZŠ. 

  foto

 •  

  Lyžování na Fajtově kopci

  Žáci prvního stupně se zúčastnili třídenního pobytu v přírodě s lyžováním na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí. Přes počáteční neúspěchy se většina z nich naučila bězpečně sjíždět svah.

  fotografie

   

 •  

  Pozvánka na prezentace projektů žáků

  ve středu 28. 1. v rámci projektu Moderní výukou k rozvoji klíčových kompetencí na ZŠ Budišov.

 •  

  Školní ples

  Základní škola a Sdružení rodičů a přátel školy organizuje v pátek 30. ledna 2015 školní ples. Předprodej vstupenek s místenkou bude zahájen od středy 7. ledna 2015 u paní Hortové (734 404 384).

 •  

  Exkurze do čističky Budišov

  Žáci 9. třídy navštívili 27.1. čističku v Budišově. Výklad a prohlídka seznámila žáky s celým provozem čističky.

  fotografie

 •  

  Pozvánka na dopolední vyučování

  ve čtvrtek 22. 1. v rámci projektu Moderní výukou k rozvoji klíčových kompetencí na ZŠ Budišov.

   

 •  

  Barevný den - modrobílý

  Školní parlament vyhlásil na čtvrtek 8.1. barevný den modrobílé barvy.

  fotografie

 •  

  Beseda s J.Křivánkem - triatlon

  Ve čtvrtek 8. ledna proběhla na naší škole beseda pro žáky 2. stupně s p. Josefem Křivánkem a jeho manželkou Simonou Křivánkovou o triatlonu a dalších sportech.

  fotografie

 •  

  Spolupráce žáků 9. a 1. třídy - leden

  Projekt spolupráce žáků 9. a 1. třídy probíhá na naší škole prvním rokem. Starší kamarádi pomohli mladším kamarádům roztřídit a zařadit portfólia do složek.

  fotografie

 •  

  Vánoční prázdniny

  Pohodové prožití vánočních svátků, pod stromečkem hodně dárků a v novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

                                                                        Mgr. Milan Procházka, ředitel

 •  

  Cesta vánočním časem

  V pátek 12. 12. 2014 vyrazili žáci 1. a 3. třídy se svými třídními učitelkami do Třebíče na zámek, aby zde v informačním centru navštívili vánoční program. Lektorky je vhodnou formou seznámily s průběhem adventu, vánočními zvyky, děti si vypracovaly pracovní list a vyrobily si drobný dáreček. Celá akce byla pro žáky zpestřením výuky a přiblížila je zase o krůček k tolik očekávaným Vánocům.

  fotografie

 •  

  Prodaná nevěsta

  V pátek 19. 12. 2014 večer, těsně před vánočními prázdninami, se zájemci od šesté do deváté třídy vypravili za výjimečným kulturním zážitkem: v Janáčkově divadle v Brně zhlédli operní představení Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany. Náležitě poučeni, co je vlastně čeká, slavnostně oděni a s dobrou náladou procházeli prostorami divadla, v němž byli mnozí poprvé, a kromě atmosféry si vychutnali i operu, která je zaujala. Domů jsme odjížděli v pozdních večerních hodinách, ale shodli jsme se na tom, že to bylo úžasné zakončení kalendářního roku ve škole.

 •  

  Domino zpívá seniorům

  Tradiční setkání představitelů městyse s budišovskými seniory proběhlo letos před vánočními svátky. Zpříjemnit čas jim přišel pěvecký kroužek Domino. Závěrečné koledy si zazpívali spolu s dětmi i všichni ostatní.

  fotografie

   

 •  

  Vánoční besídka 2014

  Ve čtvrtek 18.12. proběhla v sále školy již tradiční předvánoční besídka žáků naší školy a pěveckého sboru Domino.

 •  

  Adventní zpívání

  Stejně jako každý rok, i letos se poslední školní den před Vánoci využil ke svátečnímu rozloučení se školou i svými kamarády. Tento den začal společným zpíváním vánočních koled za doprovodu kytarového kroužku.

  fotografie

   

 •  

  Hele lidi

  Úžasný výchovně vzdělávání program si doslova na vlastní kůži zažili žáci třetího a čtvrtého ročníku. Navštívili nás výborní lektoři ze sdružení Slepíši v Tasově. Zkusili jste si někdy nevidět? My ano a vůbec to nebylo jednoduché.

  Akce byla uskutečněna v rámci projektu OPVK, za podpory ESF v ČR, program pro rozvoj klíčových kompetencí - Klíč k poznání.

  fotohelelidi

 •  

  Vánoční besídka

  Žáci školy a jejich učitelé zvou všechny občany na vánoční besídku, která se uskuteční ve čtvtek 18.12. od 17 hodin.

 •  

  Projekt KK - AJ

  Ve čtvrtek 11. 12. navštívila naši školu paní Eva Koudelíková, aby žákům 4. a 9. ročníku přiblížila adventní dobu trošku jinak - v angličtině. Děti se po skupinkách sešly v relaxační učebně, kde si s nimi paní Koudelíková anglicky povídala, zhlédly kreslený vánoční příběh, hrály si s plyšovými zvířátky, pracovaly s vystřihovánkami. Během celé vyučovací hodiny nezaznělo z úst lektorky slůvko česky, a také žáci hovořili anglicky. Přesto byli  z této hodiny velice nadšeni a hodnotili ji velmi kladně.

  Akce se uskutečnila v rámci aktivit rozvoje klíčových dovedností žáků. fotoaj

   

   

 •  

  Školní družina

  Vážení rodiče, ve středu 17.12. 2014 bude zajištěn provoz ve školní družině pouze do 14:30 h (provozní důvody).

  Děkujeme za pochopení.

 •  

  Žákovské projekty

  Skupinky žáků z různých ročníků pod vedením vyučujících pracují na projektech, které jsou zaměřeny na Budišov a jeho okolí. Zpracovávají různá témata z historie i současnosti a připravují se na veřejnou prezentaci, která je naplánovaná na středu 28. ledna 2015. Srdečně zveme.

  Akce probíhá v rámci projektu OPVK, za podpory ESF v ČR, program pro rozvoj klíčových kompetencí Moderní výukou k rozvoji klíčových kompetencí žáků na ZŠ Budišov - Klíč k poznání.

  foto

 •  

  Kroužek chemie a biologie na gymnáziu Třebíč

  Ve středu 10.12. se zájemci z řad našich žáků zúčastnili kroužku chemie a biologie na gymnáziu v Třebíči.

  fotografie

 •  

  Exkurze do KOVO s.r.o. Budišov

  Žáci osmého ročníku navštívili firmu KOVO Budišov s.r.o.

  fotografie

 •  

  Čertovské dopoledne

  V pátek 5.12. – den před svátkem Mikuláše – se uskutečnilo na naší škole Čertovské dopoledne.

  fotografie

 •  

  Barevný den - červený

  Školní parlament vyhlásil na středu 19.11. barevný den červené barvy.

  fotografie

 •  

  Jihlavský slavík 2014

  V sobotu 29. listopadu se děvčata naší školy zúčastnila pěvecké soutěže Jihlavský slavík v Jihlavě.

  fotografie

 •  

  Kroužek triatlonu - beseda

  fotografie

 •  

  Náboj Junior

  Den nabitý nábojem - tak by se dal charakterizovat 3. ročníku mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže Náboj Junior uspořádané v Třebíči na Katolickém gymnáziu. Čest naší školy hájilo družstvo ve složení Kateřina Tůmová, Zuzana Vostalová, Tomáš Uchytil a Šimon Mareček.

 •  

  Změna telefonních kontaktů

  Základní škola oznamuje, že z důvodu ukončení provozu pevných linek, se mění telefonní čísla. Kontaktovat nás můžete na těchto číslech:

  ředitel – 724 091 786

  účetní – 734 404 384

  školní družina – 724 378 338

  školní jídelna – 606 074 936

                                                                                                         Mgr. Milan Procházka, ředitel

 •  

  Budišovský tukan 2014

  Druhý ročník pěvecké soutěže jednotlivců a duet pod názvem Budišovský tukan se uskutečnil v pátek 21. listopadu od 16:00 hodin v relaxační učebně.

  fotografie

 •  

  Exkurze do lesní školky Budišov

  V úterý 18. listopadu se žáci osmých ročníků vydali do lesní školky Budišov.

  Lesní školka je specializovaný provoz, jehož účelem je pěstování sazenic lesních a okrasných dřevin.

  fotografie

 •  

  Spolupráce žáků 9. a 1. třídy

  Projekt spolupráce žáků 1. a 9. třídy probíhá na naší škole prvním rokem.

  fotografie

 •  

  Vánoční jarmark

  27.11.2014

  Ve čtvrtek 27. 11. 2014 proběhl na naší škole tradiční vánoční jarmark. Naladit na Vánoce jsme se mohli při balení dárků, výrobě andílků a přáníček. Zajímavá byla ukázka pletení košíků z vrbového proutí.

  fotojarmark

 •  

  Adventní dopolední tvoření - 2.stupeň

  27.11.-adventí dopolední dílničky na 2. stupni

  fotoadvent2

 •  

  Adventní dopolední tvoření - 1.stupeň

  25.11.-adventí dopolední dílničky na 1. stupni

  fotoadvent1

 •  

  Pedig v 5. třídě

  20.listopadu navštívily naši školu dvě pracovnice DDM Velké Meziříčí, paní Závišková a naše bývalá žákyně Bára Klusáčková, aby naučily naše páťáky hezkou rukodělnou techniku - pedig.

  pedig5

 •  

  Československé legie

  18.11. proběhla beseda o československých legiích, jejich vzniku, organizaci a místech působení.

  fotolegie

 •  

  Odměny za sběr papíru

  Sběrový den (23.10.) má své vítěze!

  fotoodmena

 •  

  Den bez úrazů, 12.11.

  Den  bez úrazů - byl název soutěžního dopoledne pro žáky prvního stupně ZŠ pořádaný DDM Velké Meziříčí z grantového projektu města Velké Meziříčí "Zdravé město" . 

  fotodenbezurazu

 •  

  Kurzy pro veřejnost

  Základní škola se zapojila do projektu ke zvýšení vzdělanosti v oblastech počítačové gramotnosti, spotřebitelské gramotnosti a základů podnikání (Vzdělávání pro venkov - počítačové, podnikatelské a spotřebitelské vzdělávání v obcích do 2000 obyvatel).

  Vzdělávání pokračuje ve středu 26.11. Základním spotřebitelským minimem a v úterý 9.12. Nakupováním na internetu.

  Další kurzy proběhnou v lednu 2015.

 •  

  Výlet do Planetária

  Exkurze 5. a 6. třídy do Planetária a technické herny v Brně.

 •  

  Přežijeme?

  30.10.2014 se žáci šesté třídy seznámili s podmínkami života a technikami přežití - zejména s uměním rozdělat oheň netradičními způsoby.

 •  

  Zámecký běh

  fotografie

 •  

  Úřad práce a knihovna Třebíč - exkurze žáků 9.třídy

  Žáci 9. ročníku navštívili ve čtvrtek 23.10. se svou třídní učitelkou a výchovným poradcem Úřad práce v Třebíči. Byli seznámení se službami, které úřad práce poskytuje a besedovali na téma volba povolání. Pracovnice úřadu práce trpělivě odpovídala na dotazy a poskytla žákům informace, která povolání jsou na trhu práce žádaná a kteří lidé hledají práci velmi obtížně.

  Myslíme si, že tato akce žáky obohatila o řadu potřebných informací nejen pro volbu povolání, ale i pro budoucí život.

  fotografie

 •  

  Sběrový den

  Ve čtvrtek 23. 10. se žáci školy zapojili do tradičního sběru starého papíru. Za doprovodu učitelů se ve vydali s kárkami do všech koutů Budišova a svezli papír ke škole. V okolních vesnicích proběhl sběr v průběhu úterý. Deváťáci naložili papír do přistaveného kontejneru firmy ESKO - T.

  Děkujeme všem občanům za podporu této akce.

  fotografie

 •  

  Třeťáci a čtvrťáci na plavání

  Ve školním roce 2014/2015 se výuky plavání zúčastnilo celkem 48 žáků naší školy. 

 •  

  Podzimní prázdniny

  Ve dnech 27. a 29. října 2014 jsou podzimní prázdniny a škola je uzavřena.

  V těchto dnech nejsou v provozu také školní družina a školní jídelna.

                                                                                            Mgr. Milan Procházka, ředitel školy

 •  

  Podzimní variace - 22.10.2014

  22.10.2014 se ve škole uskutečnil třetí ročník Podzimních variací. Vernisáž dětských prací nesla téma - podzimní plody.
   
 •  

  PROŠKOLY - výukový portál

 •  

  Ptáčovské rybníky - environmentální program

  14.10. si naši sedmáci prožili všemi smysly program realizovaný lektory velkomeziříčského Ostrůvku.

  Přírodovědná zastavení  byla připravena v krásné krajině poblíž Třebíče u Ptáčova. 

  ptacovskerybniky

 •  

  Den jazyků

  Minulý týden jsme si opět v naší škole připomněli Den jazyků. Protože po různých zajímavostech o zemích našeho světa děti pátrají a dozvídají se během Multikulturních dnů, jak je už v názvu dne, opravdu se bavíme jazykem. Snažíme se ho zapojit do různých činností podle věku a schopností žáků, na které není během klasických hodin čas. Děti si vyráběly pomůcky do vyučování, zjišťovaly různé "ulítlé" rekordy, sestavovaly pocitovou báseň nebo myšlenkovou mapu na téma, které je jim blízké. Příští rok bychom v tomto trendu opět rádi pokračovali, protože se v těchto hodinách najdou i ti, kterým není cizí jazyk zrovna moc blízký.

  fotografie

 •  

  Den otevřených dveří

  Den otevřených dveří

  Ve čtvrtek 25. září jsme slavnostně otevřeli nové učebny naší školy. Jazyková i relaxační učebna září novotou a pyšní se novým nábytkem, zařízením pro výuku jazyků a dalšími prvky, které posunou výuku zase o kousek dál. 

  Děkujeme všem, kteří se s námi přišli radovat z nově otevřených učeben.

   denotevrenychdveri

 •  

  Dětské odpoledne s pouštěním draků

  V úterý 23.9.2014 se uskutečnilo odpoledne pro děti s pouštěním draků. Na jednotlivých stanovištích děti plnily různé úkoly - skákání panáka, chůze na chůdách, běh přes překážky, jízda na koloběžkách...Nechyběl ani skákací hrad a oheň, kde si každý opekl špekáček. Foukalo opravdu hodně, a tak draci létali vysoko. A nechyběla ani sladká odměna.

  fotografie

 •  

  Petr Svoboda ve škole

  Na návštěvu do školy přijel bývalý žák a vynikající sportovec Petr Svoboda. Se žáky si povídal o jeho působení ve škole a svých sportovních úspěších. Zajímavostí bylo, že průběh besedy natáčela i Česká televize.

  fotografie

 •  

  Běh naděje 2014

  Ve středu 17.9.2014 od 9 do 13 hodin se uskutečnil v areálu zámeckého parku Běh naděje.

  Už po sedmé se všichni žáci naší školy se svými učiteli zapojili do humanitární akce (inspirované Během Terryho Foxe), aby podpořili boj se zákeřnou nemocí - s rakovinou. 

   

  behnadeje

   

 •  

  Zájmové kroužky

  Pro školní rok 2014-15 nabízíme zájmové kroužky. Zájemci si mohou vybrat z nabídky a zapsat se do pátku 19. září 2014. Kapacita kroužků je omezena dle zaměření.

  Poplatek za organizační zajištění kroužku je 150 Kč za pololetí.

                                                                                                                                           Mgr. Milan Procházka, ředitel

 •  

  Pomoc ohroženým žákům

  Od 1. června 2014 se naše škola v rámci projektu MU Třebíč „ORP Třebíč - síťování škol, jejich vzájemná spolupráce a praktická pomoc ohroženým žákům“  stala vzdělávacím centrem pro 5. okolních škol: ZŠ Budišov, ZŠ Rudíkov, ZŠ Vladislav, ZŠ Koněšín, ZŠ Pyšel, ZŠ Trnava.


  http://www.orp-trebic.cz/

 •  

  Budišovský zámek jinak III 30. 8. 2014

  Pro některé šikovné žáky budišovské ZŠ skončily prázdniny o trošku dříve. Po dohodě s paní učitelkou Vladimírou Starou chodili posledních 14 dní do školy poctivě zkoušet horácké písně, aby mohli vystoupit na nádvoří budišovského zámku poslední prázdninovou sobotu, kdy se konala akce Budišovský zámek jinak III., organizovaná Městysem Budišov.

  V 16.00 hodin bylo počasí ještě naštěstí přívětivé. 15 děvčat a 1 odvážný chlapec nastoupili na pomyslné pódium, vyčkali pokynů pana zvukaře a pod vedením paní učitelky zazpívali 18 krásných lidových písní z Horácka. Jejich výkon byl stoprocentní a byl odměněn zaslouženým potleskem.

   

   

   

   

   

 •  

  1.září 2014

  Dnes nám začal první den školního roku 2014/2015.

  Deštivé počasí nám nedovolilo uskutečnit zahájení venku před školou, kulturní sál a poté kmenové třídy se staly útočištěm pro žáky a rodiče či prarodiče, kteří své děti doprovázeli do školy.

  Všem žákům, zejména prvňáčkům, přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku.

  foto1.9.

 •  

  Zahájení školního roku

   

  Školní rok 2014/2015 bude slavnostně zahájen v pondělí 1. září v 8 hodin před budovou školy.

   

  Školní jídelna i družina budou v provozu pro přihlášené žáky od úterý 2. září.

   

                                                                                                                 Mgr. Milan Procházka, ředitel

   

 •  

  Prázdninový provoz

 •  

  Přání na prázdniny, slavnostní zakončení

  Slavnostní zakončení školního roku se uskutečnilo před budovou školy v pátek 27.6.2014.


  fotografie

   

  Milí žáci naší základní školy,

   

  dnes jsem společně zakončili školní rok a zítra Vám začínají prázdniny, na které se všichni určitě moc těšíte. Celý rok jste pilně pracovali, někdo méně a někdo více, což se projevilo i na vašem vysvědčení, které jste si dnes přinesli domů. Je to první opravdové vysvědčení našich prvňáčků, ale také poslední vysvědčení  žáků 9.ročníku. Přeji vám hodně sluníčka a krásné prázdniny.

   

  Chtěl bych  poděkovat všem vyučujícím, vychovatelkám ŠD a také všem provozním zaměstnancům za jejich náročnou práci .                                                                                                                                                                                                                               Mgr. Milan Procházka, ředitel

   

 •  

  Loučení deváťáků

  Žáci deváteho ročníku se loučili s panem starostou Petrem Piňosem a učiteli školy.

   

  fotografie

 •  

  Poslední školní den u páťáků

  Žáci 5.B třídy si připravili pěkné rozloučení nejen s pátou třídou a prvním stupněm ZŠ, ale i se svými spolužáky, kteří odchází na jiné typy škol a se svou paní třídní učitelkou Mgr. Janou Smrčkovou.

  foto5

 •  

  Atletická olympiáda - 2. st.

  Předposlední páteční dopoledne patřilo na naší škole sportovnímu zápolení. Žáci druhého stupně poměřili své výkony v běhu na 60m, skoku do dálky, hodu míčkem nebo vrhu koulí a běhu na 800m. Na závěr soutěžili ve štafetě na 4x200m. Slavnostní vyhlášení výsledků potvrdilo, že je mezi námi hodně výborných sportovců.

   

  fotografie

 •  

  Exkurze žáků 9.tř. - Kamenná

  Tolik zajímavýc míst - kamenolom, pila, nová zvonička a ještě kolomazné kameny. To vše jsme mohli obdivovat během cyklo exkurze v Kamenné.

  foto

 •  

  OČMU

  Pod zkratkou OČMU se skrývá Ochrana člověka za mimořádných událostí, povinná součást vzdělávacího programu všech českých škol. Děti by se v rámci ní měly seznámit se situacemi, jež si sice zažívat nepřejeme, ale nelze jim zcela předejít ani je úplně vyloučit: živelné a ekologické katastrofy, požáry, záplavy, teroristické útoky...

  V rámci projektového dne 23. 6. 2014 jsme si některé dovednosti, potřebné pro zvýšení šance na přežití za mimořádných podmínek, procvičili formou etapového závodu smíšených tří až pětičlenných družstev.

  Fotografie

 •  

  Divadelní představení Drákula

                 Ve středu 11.6.2014 zhlédli žáci 8. a 9. tříd představení Drákula v divadle Polárka v Brně. Literární předlohou pro divadelní zpracování se stal stejnojmenný román irského spisovatele Brama Stokera. Tematika upírů a vampýrů lidstvo vždy přitahovala. Bytosti žijící nočním životem z lidské krve, jejich zrození, existence, podoba, ochrana před nimi a nakonec i jejich likvidace jsou zárukou napínavé podívané.

                Představení bylo zpracováno formou přístupnou pro starší žáky základních škol. Hra se líbila, nejvíce zaujala postava hraběte Drákuly v přesvědčivém podání mladého herce Tomáše Sukupa.

 •  

  Exkurze do VE Dalešice

  Vodní elektrárna Dalešice byla cílem návštěvy žáků devátého ročníku. Na cestu jsme se vydali na kolech a během dne našlapali uctihodných 58 km. Cestou jsme zajeli i na rozhlednu Babylon u Kramolína. V elektrárně jsme nejdříve shlédli informační film a pak sešli do koruny hráze a prohlédli si zařízení přečerpávací elekrárny.

   

  fotografie

 •  

  Ročníkové práce žáků 9.ročníků

  Žáci devátého ročníku prezentovali před svými spolužáky své ročníkové práce na volně zvolené téma. Potlesk v závěru byl důkazem dobře odvedené práce.

   

  fotografie

 •  

  Sportovní olympiáda MŠ + 1. stupeň ZŠ 13. 6. 2014

   V pátek 13. 6. se uskutečnila sportovní olympiáda pro 1. stupeň ZŠ, které se zúčastnily i děti z místní MŠ. Po předchozí přípravě ve třídách se žáci odebrali na tenisové i travnaté hřiště, kde se utkali v různých sportovních disciplinách. Počasí nám přálo a všichni se dobře bavili. Na závěr byli nejúspěšnější sportovci odměněni diplomem a drobnými dárečky.

   

   

  FOTOGRAFIE

   

   

 •  

  Ředitelské volno

  Vážení rodiče, oznamuji Vám, že v pondělí 9. 6. 2014 bude z důvodu ředitelského volna škola uzavřena.

  V tento den bude z technických a organizačních důvodů mimo provoz školní družina a školní jídelna.

  Děkuji za pochopení.                                                                     

                                                                                                                 Mgr. Milan Procházka

 •  

  Úřad práce Třebíč

  fotografie

 •  

  Dětské odpoledne

   Dětské odpoledne ke Dni dětí.

   

  fotografie

 •  

  Letní výcvikový kurz žáků 8. třídy

  Poslední květnový týden se žáci 8. ročníku zúčastnili vodácko cyklistického kurzu v RS Krkavec u Veselí nad Lužnicí.

   

  fotografie

 •  

  Mladý ochránce zákona

  29.května 2014 Policie ČR pořádala v DDM Třebíč XI. ročník branného závodu "Mladý ochránce zákona".

  fotoochrancezakona

 •  

  Poděkování

   Děkujeme paní  Mahelové za zprostředkování sponzorského daru od knižních nakladatelství Fragment a Egmont.

  Děti jsou z knih nadšené a těší se na čtenářské chvilky při hodinách českého jazyka nebo ve školní družině. Knihy budou využívat všechny děti 1.stupně. Ještě jednou děkujeme.    

  Žáci a učitelé ZŠ Budišov.

 •  

  Den muzeí

  Vážený pane řediteli, ráda bych Vaším prostřednictvím poděkovala žákům budišovské školy za vzornou reprezentaci muzea, obce i školy během Dne muzeí v neděli 18. května na zámku v Budišově.

  Těším se na spolupráci v příštím roce.

  Jana Pavlíčková, průvodkyně

  foto

 •  

  Dyslektická olympiáda

  V úterý 27.5.2014 reprezentovali naši školu žáci 4. a 5. třídy na Dyslektické olympiádě pořádané ZŠ Kpt. Jaroše Třebíč

  fotodysolymp

 •  

  Království stromů

   V úterý 27. 5. 2014 se žáci IV. třídy vypravili do zámeckého parku ve Velkém Meziříčí, kde pro ně SEV Ostrůvek připravilo vzdělávací přírodovědný program nazvaný Království stromů. Formou úkolů, soutěží a her se děti zdokonalovaly v poznávání přírody a výborně se při tom bavily. Tři hodiny utekly jako voda a my jsme se plni dojmů vypravili k domovu.

   

   

  FOTOGRAFIE

   

   

 •  

  Školní výlet IV. třída

  V úterý 20. května se vypravili žáci IV. třídy na školní výlet. Navštívili čokoládovnu ve Výskytné u Jihlavy, kde se dozvěděli vše o výrobě čokolády, ochutnali pravou tekutou čokoládu a ještě si odvezli domů balíček kvalitních čokoládových bonbonů. Poté zamířili do Pelhřimova. Po krátkém rozchodu na náměstí se vydali do Muzea rekordů a kuriozit a také do expozice Zlaté české ručičky. Po náročném, ale příjemně stráveném dni se vrátili v odpoledních hodinách domů plni nových zážitků.

   

   

   FOTOGRAFIE

 •  

  Projektový den - Dopravní výchova

  V pondělí 19. května uspořádala ZŠ Budišov projektový den na téma dopravní výchovy. Po teoretické přípravě ve třídách vyrazili žáci pod vedením svých učitelů do terénu, aby na jednotlivých stanovištích prokázali své vědomosti a znalosti. Vyzkoušeli si první pomoc v oblasti zdravovědy, zvládli výměnu duše a údržbu kola, zopakovali si teorii i bezpečnost silničního provozu a pobavili se prakticky při jízdě na koloběžkách - ať už na dopravním hřišti nebo při jízdě zručnosti. Hasiči z SDH Mihoukovice zase dětem ukázali hasičskou techniku a práci s ní. Celé dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře. Dík patří všem, kdo se na přípravě akce podílel.

   

   

  Fotografie

   

   

 •  

  Zdravá Pětka

  Zdravá Pětka je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základnáí a mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé Pětky seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozenou implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávacií program zdarma.

   

  fotografie

 •  

  Školní výlet 1. a 2. třída

  Dne 15. 5. se žáci 1. a 2. třídy vydali na školní výlet do Brna. Jejich cílem bylo zábavné centrum Wikyland, kde si děti vyzkoušely různé aktivity: svou obratnost prověřily na prolézačkách, skluzavkách, trampolínách, sílu na lezecké stěně, dokonce osedlaly „divokého býka“, jezdily na koloběžkách, odpočívaly v kině či relaxační zóně. Samozřejmě si v obchůdku s hračkami koupily dárečky a nechyběla ani zmrzlina či jiné dobroty. Děti odjížděly s úsměvem na tváři.

  fotowiky

 •  

  Exkurze do hvězdárny Brno

  Žáci devátého ročníku navštívili 21.května brněnskou hvězdárnu. V nově zrekonstruovaných prostorách shlédli pořad Až na konec vesmíru. Seznámili s pohledem na vesmír s pomocí kosmických sond a dalekohledů. Během návštěvy Brna se podívali také na hrad Špilberk, Starou radnici a Náměstí Svobody.

   

  fotografie

 •  

  Soutěž mladých zdravotníků

  V úterý 14.5. 2014 žáci reprezentovalli naši školu na soutěži mladých zdravotníků v Třebíči. 

  fotoČK

 •  

  Školní besídka

  Ve čtvrtek 8. 5. se uskutečnila již tradiční besídka ke Dni matek. Žáci od 1. do 9. třídy si připravili pestrý program, který již několik týdnů důkladně nacvičovali. V rychlém sledu se střídala taneční vystoupení se zpěvem, hrou na hudební nástroj či mluveným slovem. V sále se sešlo téměř 400 diváků z řad rodičů, příbuzných, kamarádů i ostatních. Dětská vystoupení všechny pobavila i potěšila, o čemž svědčil i potlesk a ohlasy přítomných. Pro děti i pedagogy, kteří s dětmi besídku připravili, byla reakce diváků důkazem, že jejich náročná práce nebyla zbytečná.

   

  fotografie

 •  

  Výlet do Březové

 •  

  Čistá Vysočina

  fotografie

 •  

  Školní akademie

 •  

  Ředitelské volno

  Vážení rodiče, oznamuji Vám, že v pátek 2. a 9. 5. 2014 bude z důvodu ředitelského volna škola uzavřena.

  V tento den bude z technických a organizačních důvodů mimo provoz školní družina a školní jídelna.

  Děkuji za pochopení.                                                                     

                                                                                                                 Mgr. Milan Procházka

 •  

  Jarní sběr starého papíru

  V pátek 25. dubna sesbírali žáci se svými učiteli v Budišově a okolí starý papír. Při jarním sběru se podařilo shromáždit 6 940 kg. Velký podíl na množství papíru měla soutěž tříd. Zde se velkou měrou přičinili téměř všichni žáci prvního stupně. Zvítězila první třída s nabíranými 819 kg. Nejen oni se mohou opět těšit na sladkou odměnu.

  fotografie

 •  

  První pomoc do škol

  16.4. - Záchranáři z Třebíče představili svou práci, zásady PP, zdravotnické přístroje a pomůcky a sanitní vůz žákům 8.třídy.

   fotoPP

 •  

  Exkurze do Prahy

  V úterý 8. dubna se 52 žáků naší školy účastnilo exkurze do Prahy.

  fotopraha

 •  

  Preventivní program Veselé zoubky v 1. třídě

  Teď už víme, jak máme pečovat o naše zoubky. Všechno jsme se dozvěděli v projektu Veselé zoubky. Během programu jsme si osvojili  techniku správného čištění chrupu a také zásady správné péče. Celým programem nás provázel Hurvínek, který nám za odměnu poslal spoustu dárečků. Děkujeme

  fotozoubky

 •  

  naše první vysvědčení

  fotografie

 •  

  Touha po vzdělání

  Program inspirovaný Dnem učitelů. Letos si připomínáme 422. výročí narození J.A.Komenského.

  fototouhapovzdelani

 •  

  Výstup do schodů

  Už po třetí (tedy tradičně) uspořádal žákovský parlament ve středu 26.3. akci Výstup do schodů, které se tentokrát zúčastnilo 41 žáků z 1.stupně a 24 žáků z 2. stupně ZŠ. Žáci vystoupali po schodech v budově ZŠ od suterénu po druhé patro celkem 2247 krát, celkem zdolali 20 223 m.

  fotografie

 •  

  Výchovný koncert skupiny Vernus

  V pátek 21. 3. 2014 se v kulturním sále uskutečnila netradiční akce. Žáci 2. stupně ZŠ Budišov a ZŠ Rudíkov mohli nahlédnout pod pokličku tvorby punk rockové hudby. Mladí muzikanti seznámili děti s tím, jak vlastně tento hudební styl vznikl, co chtěli v době totality punkeři světu sdělit, kam se styl posunul v současnosti. Žáci perfektně reagovali a po ukončení akce odcházeli ze sálu plni nových dojmů. Spokojenost byla i na straně muzikantů. Neobvyklá akce se stoprocentně vydařila.

  Fotky

  ls-foto 

   

 •  

  Přednáška Obojživelníci a plazi ČR

  Přednáška Obojživelníci a plazi ČR - nenáviděni i milováni - úterý 25.3. ve 14:30 h v ZŠ


  Přednášku jsme organizovali ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců AV ČR, pobočka Studenec. Slovem i obrazem nás provedl Ing. Radovan Smolinský, Ph.D. 

 •  

  Merlin

  Divadelní představení Merlin

 •  

  Školní kolo biologické olympiády

  V pátek 7.března odpoledne se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády.

  fotobio

 •  

  Multikulturní den - Vesmír

  Ve středu 5.3. 2014 se na naší škole uskutečnil multikulturní den - tentokrát na téma VESMÍR.

  Vyučující připravili celkem šestnáct dílen, které  byly přizpůsobeny věkovým kategoriím žáků.

   

   

  foto-HS 

  foto-JJ 

  fotografie

  foto-IS

  foto-VL

 •  

  První pomoc do škol

  Poskytnout první pomoc a znát základní znalosti ze zdravovědy si mohli ověřit žáci 8. ročníku během kurzu první pomoci. První část se na naší škole konala ve čtvrtek 13. února a druhá v pondělí 3. března. Ve spolupráci se záchranářem z posádky RLP Třebíč si žáci připomněli pravidla správné komunikace s operátory ZZS, zásady nutné pro poskytnutí první pomoci a principy ošetření poranění různých typů. Závěrečný test prokázal u žáků výborné znalosti.

  fotografie

 •  

  Laguna

  Žákovský parlament při ZŠ Budišov byl iniciátorem návštěvy plaveckého areálu v Třebíči.

    

   

  fotolaguna

 •  

  Okresní kolo ve vybíjené

  Čtvrtek 13.2., ZŠ Horka - Domky Třebíč

   

  foto

 •  

  Zápis do 1. třídy

 •  

  Olympiáda v anglickém jazyce

 •  

  Školní ples

  V sobotu 25.1.2014 zorganizovala základní škola společně se sdružením rodičů školní ples. Zahájení patřilo tradičně žákům ze ZUŠ Náměšť nad Oslavou, pobočka Budišov a žákům 9. třídy. K tanci a poslechu hrála skupina Los Valos. Díky štědrosti sponzorů a aktivitě pořadatelů byly připraveny hodnotné ceny. Velká většina účastníků se velmi dobře bavila až do ranních hodin. Všem pořadatelům patří velké poděkování.

  fotografie

   

 •  

  Sběrná nádoba na vysloužilé úsporné světelné zdroje

 •  

  Modernizace školní budovy

 •  

  Odprodej školního nábytku

  Základní škola Budišov – příspěvková organizace nabízí veřejnosti k odkoupení vyřazený školní nábytek za zůstatkovou cenu.

  Získané finanční prostředky budou použity na pořízení nového školního nábytku pro 1. třídu a na renovaci podlahy v této učebně.